Laaxum

Vissershaven aan het IJsselmeer; 5km ten ZO van Stavoren.

De haven is van zee uit herkenbaar aan wat geboomte bij boerderijen achter de haven.
Voor de haven ligt het vrouwezand, waar hier en daar slechts 0,80 m water staat bij IJZP. Door op- of afwaaien van het water kan de waterstand aanzienlijk verschillen. Bij windrichtingen, varierend tussen ZO en ZW, loopt hier reeds spoedig een woelige zee. Het is gevaarlijk de haven binnen te lopen zonder plaatselijke bekendheid.

Het onderstaande is hoe het in de anwb wateralmanak 2016 staat, maar is overbodig. Je kan Laaxum in-/uitvaren door de lijn Enkhuizen-Rode Klif te varen en Laaxum aan te lopen wanneer je het NO ziet. De SB10 is een handig beginpunt. Het is (bij IJZP) de hele tijd ongeveer 1,60 diep, in tegenstelling tot wat de kaart zegt.

Men kan de haven het beste naderen uit W-richting, nl. van de rode lichtboei (4,5 km ZW van en in de lichtenlijn van Stavoren) aanhouden op het Roode Klif tot op ca. 100m van de strekdammen. Indien men daar een te geringe diepte meet kan men door verder de wal in te sturen veelal dieper water bereiken. Zodra men deze strekdammen voorbij is stuurt men weer geleidelijk verder uit de wal om met een grote bocht de haven aan te lopen.

Men kan ook van Stavoren uit evenwijdig langs de kust varen, ongeveer 1,8 km daarvan verwijderd tot men de haven peilt in de richting 37o (=40o magn.). Dan kan men recht op de haven aanhouden. Tot vlak voor de haventoegang is de minste diepte 1,70m, voor de monding 1,10m, in de haven 1,50m.

Het haventje van laaksum

De haveningang ligt tussen twee korte dammen die N-Z lopen en is 17m breed. Geen lichten. Alleen de NO-zijde van de haven is beschoeid. Hier kan gemeerd worden. De haven is aan de kade dieper dan aan de zeezijde. Ongeveer 1.5m diepte aan de kant.

Voor levensmiddelen is men aangewezen op het plaatsje Warns, dat op 2,5 km afstand ligt. De dichtsbijzijnde kroeg is ook hier, op zo'n 4 km afstand, net wat dichterbij dan Stavoren.

In de huidige almanak is Laaxum te vinden onder "IJsselmeer".''

Recent Changes | Edit Bar | Edit Page | History | Security
Powered by PmWiki