In- en uitruimen

Als het schip in het najaar uitgeruimd wordt moeten een aantal dingen gebeuren. Zo moet de dieseltank vol zitten, anders kan er condens in de tank ontstaan. De accu's moeten gecheckt worden, kijk of er voldoende water in alle cellen staat (de loodplaten moeten volledig onder water staan), vul zonodig bij met gedestilleerd water. Verder moet de koelvloeistof van de motor voldoende tegen vorst beschermd zijn.
Controleer de conditie van de accu's met de zuurweger. Is deze niet voldoende neem dan de zwakste accu mee naar De Bolk en zet hem daar aan de lading, of probeer 220 volt aan boord te regelen en laat de accu daar op(in dat geval hoef je niet met de accu te zeulen). Het is verstandig om minstens één accu aan boord te laten , om de motor te kunnen starten i.v.m. eventueel verhalen van de schuit. Als de accu aan de lading staat moeten de dopjes van de cellen open (niet vergeten om later weer dicht te doen). Zet de accu ook niet in een kleine, ongeventileerde ruimte, er kan knalgas ontstaan.

Voor het vervoeren van de spullen naar de Bolk huren we meestal een bestelbusje bij Kohler in Delft. Het gangbare formaat waarmee alles in 1 keer mee kan naar de bolk is de 10 kuubs bestelbus. Met een 5 kuubs bestelbus kan het ook wel moet er dan twee keer gereden worden, de matjes moeten dan apart vervoerd worden. Als er voor de laaste optie (2x rijden) gekozen wordt regel dan dus 2 extra mensen aangezien die alleen maar rijden. Bij kohler is de 5 kuubs bus voordeliger en valt het allemaal binnen de vrije kilometers, het scheelt +- 25 Euro (2008).

Welke spullen je bij het uitruimen allemaal meeneemt naar De Bolk hangt af van de planning van het winteronderhoud van dat jaar. Bedenk dat hoe meer spullen je van boord haalt, hoe meer je moet zeulen (2x), maar hoe meer je op De Bolk kunt doen. Laat in ieder geval de motorsleutels, de zaklamp, de putsen en afwasmiddel aan boord achter. Neem in ieder geval wel de boeken en documenten uit schippers- en matenkastjes mee (behalve motoronderhoudsboek) de keukeninventaris, alle zeilen en alle kussens mee.

Direct na het uitruimen moeten alle zeilen gedroogd/uitgehangen worden (ook als je denkt dat ze wel droog zijn). Dit kan in de soos, maar houd rekening met eventuele feesten (ze moeten dan weer weg) en andere mensen. Het is het beste als je dit even overlegd met het bestuur van De Bolk, dan weten ze wat er aan de hand is. Laat de zeilen minstens een paar dagen hangen en als je ze opvouwt, voel dan goed of ze echt droog zijn. Droog de kluiver, aap, bijzeiltjes en huiken ook. Als je de zeilen op de grond opbergt, leg er dan iets onder en overheen, zodat ze niet nat worden als er wordt schoongemaakt.

Voor het opruimen moet je zorgen dat de zolder op orde is en de spullen die het het eerst weer nodig hebt vooraan liggen. Bij het opruimen van de spullen moet je er altijd goed opletten dat de andere Bolkers ook gebruik van de soos en zolder kunnen maken. Was de borden, bestek, potjes en panne(n?)tjes af voordat ze zolder gaan.

Maak een planning voor wie eens per week naar het schip gaat. Bij deze wekelijkse controle moet je kijken of het schip nog goed vastligt, dekzeilen op hun plaats liggen, voor- en achterhoos leeghozen en het vooronder even luchten. Ga in ieder geval bij het schip kijken na een harde storm, de dekzeilen kunnen er dan afgewaaid zijn en meerlijnen kunnen doorgeschavielt zijn. Ook tijdens en vooral na een vorstperiode is het verstandig om even te gaan kijken, er kan een naad stukgevroren zijn. Als het weer gaat dooien zal deze gaan lekken. Voorkom dat er een dik pak ijs in de bun ligt, deze kan de trog uit elkaar drukken.

^ | Krabben >

Recent Changes | Edit Bar | Edit Page | History | Security
Powered by PmWiki