Meters en Controlelampjes van de motor.

Motor uit:

Motor aan (koude motor):

Meters:

Spanningsmeter: Accuspanning, als de motor draait zo'n 14,4 volt. Anders tussen de 11 en de 14 volt, al naargelang hoe vol de accu is, met de knop tussen de motor en licht kontaktsleutel kun je kiezen welke accu je meet.

Temperatuurmeter: De optimale bedrijfstemperatuur van de motor ligt rond de 90 graden. Op de huidige meter komt dit overeen met 80 graden. Loopt de meter op dan is er een probleem met de koeling. Motor zo spoedig mogelijk stoppen en koelsysteem controleren.

Oliedrukmeter: Hoort bij constant toerental constant te blijven. Bij fluctuerende druk hiervan de oorzaak proberen te achterhalen. Bij wegvallende druk zo spoedig mogelijk de motor stoppen.

Lampjes:

De linker : Laadstroom indicator, deze lamp brandt als de door de dynamo geleverde spanning lager is dan de spanning van de accu's. Met andere woorden als de accu's niet worden bijgeladen. Mocht de lamp bij draaiende motor branden en niet uitgaan bij een hoger toerental, doorvaren is geen probleem, maar de accu's worden dus niet opgeladen. Controleer of de dynamo draait (V-snaar heel) en of er geen bedrading loszit. Als het lampje niet brandt met het contact aan maar de motor uit loopt er geen stroom door het veld van de dynamo waardoor die niet kan werken.

De middelste : Koelwatertemperatuur-alarm, brandt als de temperatuur van het koelwater te hoog oploopt. Stop de motor zo snel mogelijk en zoek de bron van de opgelopen temperatuur, bijvoorbeeld lekkage of slippen/knappen van de V-snaar.

Als de koelwatertemperatuur te hoog oploopt klinkt er ook een onderbroken piepsignaal.

De rechter : Oliedruk-alarm, brandt als de oliedruk te laag is/wordt. Mocht de lamp tijdens het motoren opeens gaan branden, stop dan de motor zo snel mogelijk en zoek de bron van het wegvallen van de oliedruk, lekkage o.i.d.

NB. De koelwatertemperatuurlamp en pieper gaan ook aan tijdens het indrukken van de startknop, zodat je kan zien dat lamp en pieper het nog doen.

< Mechanische aandrijving | ^ | Elektrisch systeem >

Recent Changes | Edit Bar | Edit Page | History | Security
Powered by PmWiki