De botter Trui

De botter Trui is een vissersschip uit 1875. Het is de oudste nog varende botter die vanaf de bouw doorlopend heeft gevaren. De Trui wordt nu alweer meer dan 30 jaar beheerd door de Stichting tot behoud van de BU130.

Deze stichting is in 1978 opgericht door Harpyia, de zeilvereniging van de Bolk. Harpyia heeft de boot in 1965 gekocht. Toen verkeerde de BU130 in een zeer slechte staat. Door de jaren heen zijn steeds delen van de boot gerestaureerd. Door het schip te verhuren komt er voldoende geld binnen om dit te kunnen doen. Doelstelling bij de restauraties is altijd om het schip in een zo authentiek mogelijke staat te brengen

Veelal is getracht om de restauraties niet uit te besteden aan een scheepswerf. Tegenwoordig, met name door de hogere studiedruk, worden restauraties weer meer uitbesteed. Bijvoorbeeld de middenschip restauratie in '93 en de achterschip restauratie in '96/'97. Elk jaar wordt de botter een week lang op de helling gezet. De boot wordt dan kaalgekrabt. De naden tussen de huiddelen worden gebreeuwd, en de romp wordt ingesmeerd met lijnolie, harpuis en teer.

De botter wordt gehuurd door mensen van de Stichting, Harpyia en De Bolk, en door anderen bijvoorbeeld vriendengroepen van binnen en buiten Delft. Het voorjaar dient om nieuwe mensen enthousiast te maken, om schippers en maten op te leiden en om mensen die mee hebben geklust de mogelijkheid te geven om mee te gaan. Hiervoor kan er ingetekend worden op een lijst die op de Bolk hangt, een mailtje te sturen, of door te bellen. In de zomervakantie wordt Trui vooral door mensen van de Stichting, Harpyia of De Bolk gehuurd. Dan worden langere tochten naar Duitsland of soms zelfs naar Denemarken gemaakt.

Recent Changes | Edit Bar | Edit Page | History | Security
Powered by PmWiki