Opleiding

De Trui heeft een interne opleiding tot maat en schipper. Dit doen we om te zorgen dat we altijd genoeg mensen hebben om de boot te varen. De Trui is immers een studentenbotter en de meeste schippers gaan dan ook na afgestudeerd te zijn steeds minder varen tot ze een echt leuke baan echt ver weg krijgen. Deze opleiding heet Het Dogma-2 systeem, en omvat een structuur om zo voor iedereen de opleiding duidelijker en beter te maken.

Er is in de opleiding plek voor maximaal 8 maten in opleiding. Dit betekent dus dat het aantal plaatsen beperkt is en dat we soms keuzes moeten maken over wie wel en wie niet in de opleiding kan. Zaken als inzet, motivatie, voortgang en deelname aan de mio-meetings spelen bij deze keuzes een belangrijke rol.

Om schipper of maat te worden moet je voldoen aan meerdere eisen, enkele proberen we via deze documenten duidelijk te maken:

Ten laatste een lijst met wie er op dit moment wat in de opleiding doen:

Recent Changes | Edit Bar | Edit Page | History | Security
Powered by PmWiki