Onderdelen Van De Boot

Eis voor de maat: De specifieke bottertermen die tijdens het botteren kunnen worden gebruikt, moeten een maat enigszins bekend in de oren klinken. Als de schipper vraagt om de dirk wat door te zetten, moet de maat niet reageren met: Dirk is niet eens aan boord!

De maat moet in ieder geval de volgende termen kennen:

 • Mast: vaan/vleugel, {scheer/scheur}{hout/goud}, masttopbeslag, kraanlijnblok, fokkenvalblok, kluivervalblok, voorstag, klaptopje, antenne, hanepoot
 • Giek: overloop, smeerreep, zwanehals, gaffel, klauw, rakbanden
 • Romp: voorstevenbeslag, braadspil, pompstokken, klamp, kikker, voorbolder, voordek, waterbalk, waterlijn, onderwaterschip, bun, deken, achterdek, korvijnagel, kim, landvast, doft, kaar(plaat), zitter/knie, bonuspunten: roezemoes
 • Roer: helmstok/helmhout, vingerlingen, roerhaken, roerblad, roerbeslag, stuurpen, prinsenwerk, roertalie/borglijn
 • Grootzeil: kous, halstalie, kraanlijn of dirk, grootval, grootschoot, grootschootblok, hakblok, smeerreep, reefogen, reefknuttel, bovenlijk, achterlijk, onderlijk, voorlijk, tophoek, klauwhoek, halshoek, schoothoek, huik
 • Fok: kous, leuvers, fokkenschoot, fokkenval, buiketouw, achterlijk, onderlijk, voorlijk, tophoek, halshoek, schoothoek, reefoog, schaaps(kop)blok, huikje
 • Kluiver: kluiverboom, kluiverring, traveler/travelaar/uithaler
 • Boom: vaarboom, pikhaak, druif, hak, teen
 • Ankergerei: grote dreg, kleine dreg, stokanker, ankerboei, hand of vloei, steel, ankerketting, ankertros, ankerbol
 • Verlichting: ankerlicht, navigatieverlichting (gecombineerd boordlicht), heklicht, stoomlicht.
 • Mechanische aandrijving: motor, schroef, motorkegel, diesel, morsehendel

^ | Benamingen op het water >

Recent Changes | Edit Bar | Edit Page | History | Security
Powered by PmWiki