Grootzeil hijsen en strijken

Grootzeil hijsen (maat)

Nodig:1 man hijsen, 1 man doorhalen, 1 man aan grootschoot, sta zelf op voordek bij mast

 1. hijsen, let op dat de grootschoot voldoende is gevierd anders is het hijsen erg zwaar
 2. hijsen, strietsen, vastzetten
 3. dirk vieren en vastzetten
 4. evt. halstalie in het zeil zetten. De halstalie hoeft over het algemeen niet gezet te worden bij ruimewindse of voordewindse koersen. Zorg ervoor dat het bovenste blok van de halstalie niet tegen de zwanehals klemt
 5. de doorhaler schiet de val op en hangt deze op aan de giek

Grootzeil strijken

Nodig: 1 man bij val, 1 sterke of 2 man bij achterlijk, als maat zelf bij mast staan

 1. dirk los, halstalie los
 2. sta zelf bij mast
 3. langzaam strijken
 4. als giek achter pin, meteen 1 meter zakken, anders kan bij windvlaag giek van de pin afschieten
 5. vanaf nu moet je beginnen met het grootzeil plooien. Coordineer met degene die strijkt en de plooivouwers bij het achterlijk
 6. het onderlijk aan loef over de giek leggen
 7. strijken tot er een complete plooi ligt, dan naar achter en naar loef laten trekken, zelf plooien aangeven
 8. ongeveer 6 plooien, de plooien moeten symmetrisch over de giek liggen

Je kan er bij het strijken voor kiezen om zelf bij de dirk te staan, zodat de giek niet hard op het dek valt. Kan bij onervaren mensen aan de val nuttig zijn.

< Fok op gijtje | ^ | Reven grootzeil >

Recent Changes | Edit Bar | Edit Page | History | Security
Powered by PmWiki