Zeilen opruimen

Laat de zeilen zo goed mogelijk drogen voordat je ze opruimt. Een nat zeil gaat schimmelen. Vooral de bijzeilen die niet zo vaak gebruikt worden hebben hier last van.

Fok opruimen

 1. Fok over voordek leggen, goed naar achteren trekken met behulp van schoot en vastzetten op klamp (niet te strak zetten, want dan trek je het voorlijk in de voorstag)
 2. Onderlijk naast de rest van de fok leggen
 3. Plooien in fok trekken, vanaf de schoothoek naar voren (onderlijk vrijlaten)
 4. Onderlijk over de fok heen leggen
 5. Neerhaler van de fokkeval van de klamp halen, strak trekken via oog voorop, lus om schaapskopblok, vastknopen
 6. Fok dubbelvouwen (let op dat het buiketouw niet nog vast zit)
 7. Fok oprollen tot aan voorstag
 8. Met touwtje fok vastknopen, touwtje zit al vastgesplitst voor de braadspil
 9. Lijnen (neerhaler, buik, fokkeschoot) opschieten en op de fok leggen
 10. Huik eromheen doen

Bijzeilen opruimen

 1. Zoek een ruimte op waar je het zeil kan uitleggen: voordek, op de kant of soms naast de bun bij kleinere zeiltjes
 2. Leg nu eerst plooien vanaf de schoothoek richting halshoek, daarna van schoothoek richting tophoek
 3. Zorg dat eventuele blokjes/ogen zo veel mogelijk buiten het zeil blijven
 4. Rol tenslotte het zeil op en knoop het vast met (een van de) schoten. Schiet de andere touwen op en steek die onder de knoop, zodat ze niet los gaan.
 5. bijzeilen worden gewoonlijk op de doften onder het ankerluik bewaard.

< Aap gebruik | ^ | vaar- en nachtklaar maken >

Recent Changes | Edit Bar | Edit Page | History | Security
Powered by PmWiki