Het onderstaande is uit 2013 en ondertussen erg verouderd. Voor meer info over de zachtebedrace kan je het beste naar http://www.zachtebedrace.nlIn deze 72-uurs zeilmarathon draait het niet alleen om het opdoen van ervaring en de vaardigheden die horen bij het varen op het wad, maar ook om ís nachts varen, uithoudingsvermogen, inventiviteit en vooruitkijken. Doel van de wedstrijd is om zoveel mogelijk punten te verzamelen door een aantal havens aan te doen, een vlaggetje aan een ton te knopen, een parkoers te varen en een aantal minuten te ankeren. Het schip dat de meeste punten verzameld in de kortste tijd is de winnaar.

In 2012 hebben de tweede editie van deze race georganiseerd, met de EB58 als tegenstander (en uiteindelijke winnaar). De blogs van vorig jaar staan nog online, en geven een aardige kijk op de race. De blog van de EB58 is hier te vinden, de blog van Trui tijdens de wedstrijd is de Zachtebed Race Blog. De eerste editie van deze wedstrijd hebben we in 2011 als opleidings-marathon tegen onszelf gevaren. Zie voor de resultaten Schipper in Opleiding Marathon 2011, met onder andere het logboek en de gevaren route.

Deelnemers in 2013

  • BU130/Trui
  • EB58
  • AM1
  • Zeeschouw Robbe
  • En..?

Schepen/bemanningspool

Heb je een schip maar te weinig bemanning, of wil je graag varen maar heb je geen schip, neem dan contact op met de wedstrijdcommissie, dan zullen we jullie met elkaar in contact brengen.

Contact informatie

Wedstrijdcommissie: 06-44250887 (Marijn) en 06-54346339 (Wouter)
Email: zachtebedrace@bu130.nl

Punten

Zachtebed1Parkoers varen: Tussen BR1a en BR2 door, BR9 SB, tussen SO15 en SO16 door, tussen BR1a en BR2 door. Het complete parkoers dient binnen 6 uur te worden afgelegd.
Cocksdorp4Vlaggetje aan ankerboei van de vrienschap vastmaken, op zondanige wijze dat het vlaggetje minimaal een week blijft hangen
West-Terschelling1De haven in en uitzeilen, het schip dient in zijn geheel Noord van de lijn tussen de 1e witte lichtopstand op de strekdam en de Fl.Y.5s op de kade te zijn geweest. Ook mag er drooggevallen worden op het groene strand. Het schip dient dan uiterlijk drie uur voor LW ter plaatse te worden vastgevaren
Vlieland2Parkoers varen in de vliesloot: VS16-VB1 BB, VS28, VS16-VB1 SB.
Ameland6Vlaggetje knopen aan de vlaggemast bij het havenkantoor
Harlingen2De haven in en uitzeilen, het schip dient geheel zuid van de lijn tussen het rode en groene havenlicht te zijn geweest
Amsteldiep2Ankeren gedurende 8 minuten in het amsteldiep, voorbij het punt waar de westwal een bocht naar het zuid-westen maakt
NIOZ haven1Aanleggen op nader bekend te maken plek in de NIOZ haven en een vlaggetje aan het groene havenlicht knopen
Breezanddijk1Aanleggen en een vlaggetje aan een lantaarnpaal knopen
Noorderhaaks3Droogvallen

Regels

Het volledige reglement: 72 uur zachte bed 2013.pdf

De schipper is te allen tijde aansprakelijk voor schip, bemanning en eventuele schade ontstaan tijdens deze wedstrijd. De wedstrijdleiding aanvaard in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortvloeiend uit deze wedstrijd.

De start vindt plaats vrijdagavond 26 april om 19.00 uur. Tijdens het palaver om 18.00 uur wordt de start plaats bekend gemaakt en vervolgens moeten de schepen daarheen verhaald worden.

De schepen dienen voor maandagavond 29 april 19:00 uur de havenhoofden van de buitenhaven van Den Oever gepasseerd te zijn, anders volgt diskwalificatie en vervallen alle behaalde punten. Tijdstip van passage van de havenhoofden geldt als finishtijd (aanleggen op zeil is in Den Oever dus niet verplicht).

Het schip dient verzekerd te zijn (verzekering geldig op de Waddenzee en zonder windkracht beperking).

Als het schip niet voldoet aan de minimum inventaris lijst, is het schip zonder uitzondering van deelname uitgesloten.

De minimum bemanning bestaat uit 2 schippers, 2 maten en voldoende opvarenden om gedurende de wedstrijd verantwoord te varen.

Er word gevaren in het gebied waar het BPR geldig is (art.2) met uitzondering van de geul bij het Borndiep (Oosterom,Westgat,Borndiep). Bij Noorderhaaks loopt het BPR tot de lijn Vuurtoren Kijkduin bij Den Helder, Westelijkste punt Noorderhaaks, Loodsmansduin op Texel.

Tijdens de wedstrijd dient u zich strikt te houden aan de wettelijke bepalingen die gelden voor het gebied waarin u zich bevindt. Een overtreding leidt tot aftrek van punten.

Aanwijzingen van de autoriteiten dienen strikt en zonder commentaar opgevolgd te worden.

Gebruik van de motor als voortstuwingsmiddel is niet toegestaan. De opgelegde straf voor motorgebruik is 6 uur en de aftrek van 3 punten. Misbruik leidt tot diskwalificatie. Motorgebruik in noodgeval dient met redenen omkleed in het journaal vermeld te worden. Een eventueel voordeel dient ter plekke en onmiddellijk tenietgedaan te worden.

Andere hulpmiddelen dan bijboot zijn niet toegestaan, evenmin hulp van derden. Gebruik van elektronische of elektrische en andere moderne navigatiemiddelen anders dan zoeklicht en verlichting is niet toegestaan. Hieronder valt ook het gebruik van gps en mobiele telefoon. Marifoon is toegestaan om uit te luisteren en aan en af te melden bij blok-gebieden en havens. Waterstanden mogen niet worden opgevraagd. Marifoon stand-by bij blokgebied brandaris 2 en havens ( terschelling 12, vlieland texel ameland 10 en harlingen 11).

Gedurende de race mag de bemanning niet aangevuld of gewisseld worden. Verder mag niets aan boord gebracht worden. U dient uitsluitend te werken met het bij de start aan boord aanwezige.

Indien meerdere schepen gelijktijdig bij een aanleg plaats aankomen, moet het eerste schip bepalen hoe en wanneer het volgende aanlegt. Hierover moet duidelijke communicatie plaatsvinden vanaf beide schepen.

Bij waarschuwing kracht 7 en hoger mogen alle middelen ingezet worden om een goede inschatting te maken van de weerssituatie. Bij waarschuwing kracht 8 en hoger dienen alle schepen direct de dichtstbijzijnde haven op te zoeken.

Recent Changes | Edit Bar | Edit Page | History | Security
Powered by PmWiki