Vastlopen

Bij vastlopen is het van belang dat je snel reageert, ook al is het vastlopen gepland. Als je gepland vastloopt hoef je eigenlijk alleen maar te zorgen dat je op een mooi vlak, niet te hoog stuk plaat terecht komt. Een scheve positie slaapt niet alleen vervelend, maar kan ook potentieel gevaarlijk zijn. Denk aan buigen van de romp of wegglijden van de boot (over iemand of een steiger heen). Een plaat met hard zand is voor wadlopen fijner dan een slikplaat, hard zand kan je vinden waar het harder stroomt of waar relatief meer verval is. Zorg dat je zeker weet dat je ook nog van de plaat afkomt het volgende tij, ochtend en avondtijen kunnen soms wel 30 cm (!) van elkaar verschillen. Ga hierbij niet uit van de vuistregels, maar pak de getijdentabel erbij.

Als je eenmaal zo ligt hoef je alleen maar te blijven liggen. Controleer met een pikhaak of je ook echt vast blijft liggen. Soms wil de stroom je nog even meesleuren. Gooi dan een anker uit of motor nog wat verder de plaat op. Pas op dat je niet over je anker vaart/drijft! Als je eenmaal hoog en droog ligt kan je je anker uitlopen naar een mooie plek om het loskomen te vergemakkelijken. Zorg daarbij weer dat een combinatie van stroom en wind je niet over je anker heen kan zetten.

Als je ongepland en ongewild vastloopt moet je klaar zijn om zo snel mogelijk al het zeil naar beneden te gooien. Dit is je enige kans om nog van de plaat af te komen. Met de zeilen op kom je ook met de motor niet van de plaat af. Draai de boot naar waar je verwacht dat het water dieper is (je weet toch wel waar je bent?) en hoop. In sommige situaties kun je er voor kiezen om slechts één zeil te strijken. Als je bijvoorbeeld halve wind door een smal geultje vaart, en je loopt aan loef met de kop vast, kan het helpen om meteen je grootzeil te strijken. De fok trekt dan de kop van de bult af.

Als je in een geul vaart met erg steile wanden kan je de kop tegen de bank aan duwen en het anker op het droge zand laten vallen. Zo lig je eigenlijk als met je kop aan de kade. Let op dat je niet schuin op de schuine wand komt te liggen, een hekanker kan hierbij helpen. Ook kan je “inparkeren” door een smalle slenk in te varen. Vul als je verwacht helemaal droog te liggen wat putsen met water of maak met de motor een kuil water achter de boot om je voeten e.d. te spoelen.

Vastlopen in de geul van het wantij

Niet altijd val je droog op een plaat. Soms ben je bezig om een wantij over te steken, en ben je te vroeg, of te laat. Het is dan van belang om het anker zo te leggen dat je in zo diep mogelijk water blijft liggen. Ben je te laat, dan komt er een kentering voordat je verder kunt. Daar moet je dus rekening mee houden bij het uitleggen van het anker. Je bent dan meestal wel in de gelegenheid om het anker ver van de boot op een heel gunstige plek uit te leggen.

Ben je te vroeg, dan komt er geen kentering en zul je bij het loskomen de stroming van achteren hebben. Bovendien blijft het water minstens een meter diep, dus zul je het anker niet mooi uit kunnen leggen. Meestal zul je daarom een hekanker willen. Het is echter nogal een klus om de grote dreg naar achter te slepen, en een nog grotere klus om het over het achterdek weer veilig binnen te halen. Bij weinig wind/stroom en stevige grond kies je meestal voor de kleine dreg. Die kun je vrij ver uitgooien en gemakkelijk binnen halen. Vertrouw je dit niet, kan het stokanker een goed alternatief zijn.

Op de plaat

Als de boot goed vast ligt, het water rondom de boot is gedaald tot onder kruishoogte, kan je de zandbank op. Let hierbij op meerdere dingen. Ten eerste, controleer de kaart of je wel van boord mag. Soms lig je in een beschermd stuk en mag je rond LW niet buiten de betonning komen.

Mensen mogen best het water in lopen, maar als je in een stromende geul van 1 meter diep staat, en je struikelt, kan je niet meer opstaan en wordt je meegenomen. Een goede meeteenheid is dat de mensen niet dieper dan kruishoogte in het water mogen. Zwemmen in dieper water mag dus echt alleen als de boot drijft en het niet of nauwelijks stroomt! Probeer in de gaten te houden wie waar zijn. Laat mensen liever niet in hun eentje ver de plaat op. Als mensen de plaat op gaan, leg uit dat ze in zicht moeten blijven, geen geulen mogen oversteken en op tijd terug moeten zijn. Verder veel speelplezier toegewenst, vergeet niet te eten en te drinken (ideale tijd voor pannekoeken!)

< Bomen en pikhaken bijzetten | ^ | Ankeren >

Recent Changes | Edit Bar | Edit Page | History | Security
Powered by PmWiki