Gijpen (maat)

Iedereen laag naast bun, stuurman moet uitkijken voor grondblok katoen in elleboog, bv kiel of theedoek

  1. grootschoot helemaal aansleuren, (evt met rug naar voren)
  2. Schoot in elleboog, armen kruisen, ook gezicht beschermen en niet in de lijn staan
  3. Schoot helemaal uit laten lopen

Bij veel wind is het niet verstandig om de grootschoot in je elleboog te nemen, gebruik in dat geval het grondblok: schoot 1 slag om de hak van het grondblok. Direct na de gijp kan er veel kracht op de schoot staan, zorg dus dat je de grootschoot niet vlakbij het blok vast hebt. Als er echt veel kracht op een lijn staat, liefst hand over hand uitvieren, dat voorkomt brandblaren. Zie ook het punt gijpen in harde wind, in de schippersleidraad.

< Overstag | ^ | Aanleg in sluis >

Recent Changes | Edit Bar | Edit Page | History | Security
Powered by PmWiki