Gijpen in harde wind

  1. Voor de wind varen
  2. Grootzeil zo strak mogelijk aan (stuurtalie voor roerganger)
  3. Lijntje om de schoot zetten.
  4. Zeil gijpen, dmv hakblok naar loef trekken en boot draaien.
  5. Schoot uitvieren door ietsje spanning van het lijntje af te halen, rustig en gecontroleerd.

als je direct na de gijp zou willen loeven kan met lichte wind het vieren achterwege gelaten worden. Met harde wind is dit niet aan te raden omdat het grootzeil voor halve wind veel te strak staat en de boot dan erg schuin zou kunnen gaan en hard zou gaan loeven.

NB Let altijd op dat de roerganger niet te ver draait tijdens het inhalen. Dan kan je een klapgijp krijgen.

< Reven en ontreven | ^ | Binnen de wind varen >

Recent Changes | Edit Bar | Edit Page | History | Security
Powered by PmWiki