De schipper is altijd de eindverantwoordelijke voor boot en bemanning tijdens het weekend/week/dag.

Zo ook is hij/zij verantwoordelijk voor de dingen die de boot/bemanning andere schepen of mensen aandoet, ook in de haven en in de disco. Ook als de rest vindt dat het ‘best kan’. Als iemand een fout maakt of gewoon dom is, en er komen nare gevolgen van, is dat altijd de schuld van de schipper. Dan had je die persoon niet dat moeten laten doen, of het hem beter uit moeten leggen.

De schipper is in principe verantwoordelijk voor de hele vaartocht, van vertrek uit Delft tot aankomst in Delft, bv:

  • Afspreken vertrektijd met alle opvarenden;
  • Wanneer winkelen en hoeveel (denk hierbij aan allergieŽn, vegetariŽrs etc!);
  • Mensen aanmoedigen om te koken;
  • Missende inventaris van het schip aanvullen, lucifers, wc-papier, pleisters etc;
  • Rekening houden met mensen die ergens anders of later op of af willen stappen;
  • Netheid aan boord, niet alleen tijdens varen;
  • Technische staat van het schip;
  • Fatsoenlijk gedrag ten opzichte van andere schepen;
  • Respecteren van kwetsbare natuur;
  • Gedrag in de haven; Trui heeft een goede reputatie en dat moet zo blijven!

Een belangrijk deel van deze zaken dienen op zich geregeld te worden door de huurder, zoals het winkelen, koken, financiŽle kwesties en op tijd aan boord zijn van de bemanning. De schipper moet echter altijd in de gaten houden of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Bedenk dat een huurder lang niet zoveel ervaring heeft als een schipper! Ook hier weer: communiceren, regelmatig overleggen met de huurder hoe het ervoor staat, zonder dat de huurder het gevoel krijgt onder curatele te staan.

< Veiligheid | ^ | Op alles voorbereid zijn >

Recent Changes | Edit Bar | Edit Page | History | Security
Powered by PmWiki