Aap hijsen

  1. Dirk loshalen, zorgen dat deze aan de goede kant van de gaffel zit (eventueel gaffel laten zakken)
  2. Autobandje klaarleggen: hierin komt de lange (6m)-pikhaak gestoken. Naderhand vastmaken aan bijvoorbeeld oog waar de kenterschoot aan hangt.
  3. Dirk vasthaken aan tophoek aap
  4. Halshoek (eventueel verlengen met een extra touwtje) vastzetten op zwaardklamp
  5. Schoothoek via katrol op roer vastzetten op pennenbank
  6. Korte lijntje bij schoothoek gebruiken om de pikhaak te borgen
  7. Bij hijsen: iemand de dirk, iemand duwt de pikhaak naar buiten, iemand bedient de hals, iemand bedient de schootlijn.

Als je goochem (mooi woord toch?) bent zorg je dat bij het hijsen van het grootzeil de twee uiteinden van de dirk aan verschillende kanten van het zeil vallen. Dan kun je om over bakboord te hijsen het blok van de dirk losmaken en de val 'andersom' gebruiken.
Op de HK89 wordt de halshoek aan de korvijnagel bevestigd en wordt er een dikke boom van 4m in geprikt.

< Halfwinder gebruik | ^ | Zeilen opruimen >

Recent Changes | Edit Bar | Edit Page | History | Security
Powered by PmWiki