In deze 72-uurs zeilmarathon draait het niet alleen om het opdoen van ervaring en de vaardigheden die horen bij het varen op het wad, maar ook om ’s nachts varen, uithoudingsvermogen, inventiviteit en vooruitkijken. Deze wedstrijd is geļnspireerd op de slag in de rondte. Doel van de wedstrijd is om zoveel mogelijk punten te verzamelen door een aantal havens aan te doen, een vlaggetje aan een ton te knopen, een parkoers te varen en een aantal minuten te ankeren. Het schip dat de meeste punten verzameld in de kortste tijd is de winnaar.

De eerste editie van deze wedstrijd hebben we in 2011 als opleidings-marathon tegen onszelf gevaren. Zie voor de resultaten Schipper in Opleiding Marathon 2011, met onder andere het logboek en de gevaren route.

Tijdens de wedstrijd te volgen op Zachtebed Race Blog.

Deelnemers

  • BU130/Trui
  • EB58
  • Misschien:
    • Scheepswijs.nl

Contact informatie

Wedstrijdcommissie: 06-44250887 (Marijn) en 06-54346339 (Wouter)
Email: zachtebedrace@bu130.nl

Walcommissaris: Martijn Nijėnstein (06-16397693)

Punten

Cocksdorp: 4pt

Vlaggetje aan ankerboei van de vrienschap vastmaken, op zondanige wijze dat het vlaggetje minimaal een week blijft hangen.

West-Terschelling: 1pt

De haven in en uitzeilen, het schip dient in zijn geheel Noord van de lijn tussen de 1e witte lichtopstand op de strekdam en de Fl.Y.5s op de kade te zijn geweest. Ook mag er drooggevallen worden op het groene strand. Het schip dient dan uiterlijk drie uur voor LW ter plaatse te worden vastgevaren.

Vlieland: 2pt

Parkoers varen: VS16-VB1 BB, VS28, VS16-VB1 SB.

Ameland: 5pt

Vlaggetje knopen aan de vlaggemast bij het havenkantoor.

Harlingen: 2pt

De haven in en uitzeilen, het schip dient geheel zuid van de lijn tussen het rode en groene havenlicht te zijn geweest.

Amsteldiep: 2pt

Ankeren gedurende 8 minuten in het amsteldiep, voorbij het punt waar de westwal een bocht naar het zuid-westen maakt.

NIOZ haven: 1pt

Aanleggen op nader bekend te maken plek in de NIOZ haven en een vlaggetje aan het groene havenlicht knopen.

Breezanddijk: 1pt

Aanleggen en een vlaggetje aan een lantaarnpaal knopen.

Regels

Het volledige reglement: 72 uur zachte bed 2012.pdf

De schipper is te allen tijde aansprakelijk voor schip, bemanning en eventuele schade ontstaan tijdens deze wedstrijd. De wedstrijdleiding aanvaard in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortvloeiend uit deze wedstrijd.

De start vindt plaats vrijdagavond 27 april om 18.00 uur. Tijdens het palaver om 17.00 uur wordt de start plaats bekend gemaakt en vervolgens moeten de schepen daarheen verhaald worden.

De schepen dienen uiterlijk maandagavond 30 april om 18.00 uur weer in de haven van Den Oever te liggen, anders volgt diskwalificatie en vervallen alle behaalde punten.

Het schip dient verzekerd te zijn (verzekering geldig op de Waddenzee en zonder windkracht beperking).

Als het schip niet voldoet aan de minimum inventaris lijst, is het schip zonder uitzondering van deelname uitgesloten.

De minimum bemanning bestaat uit 2 schippers, 2 maten en voldoende opvarenden om gedurende de wedstrijd verantwoord te varen.

Er word gevaren in het gebied waar het BPR geldig is (art.2) met uitzondering van de geul bij het Borndiep. (Oosterom,Westgat,Borndiep)

Tijdens de wedstrijd dient u zich strikt te houden aan de wettelijke bepalingen die gelden voor het gebied waarin u zich bevindt.

Aanwijzingen van de autoriteiten dienen strikt en zonder commentaar opgevolgd te worden.

Gebruik van de motor als voortstuwingsmiddel is niet toegestaan. De opgelegde straf voor motorgebruik is 6 uur en de aftrek van 3 punten. Misbruik leidt tot diskwalificatie. Motorgebruik in noodgeval dient met redenen omkleed in het journaal vermeld te worden. Een eventueel voordeel dient ter plekke en onmiddellijk tenietgedaan te worden.

Andere hulpmiddelen dan bijboot zijn niet toegestaan, evenmin hulp van derden.

Gebruik van elektronische of elektrische en andere moderne navigatiemiddelen anders dan zoeklicht en verlichting is niet toegestaan. Hieronder valt ook het gebruik van gps en mobiele telefoon. Marifoon is toegestaan om uit te luisteren en aan en af te melden bij blok-gebieden. Waterstanden mogen niet worden opgevraagd.

Gedurende de race mag de bemanning niet aangevuld of gewisseld worden. Verder mag niets aan boord gebracht worden. U dient uitsluitend te werken met het bij de start aan boord aanwezige.

Indien meerdere schepen gelijktijdig bij een aanleg plaats aankomen, moet het eerste schip bepalen hoe en wanneer het volgende aanlegt. Hierover moet duidelijke communicatie plaatsvinden vanaf beide schepen.

VHF stand-by.Blokgebied brandaris 2, haven terschelling 12, vlieland texel ameland 10 en harlingen 11.

Bij waarschuwing kracht 7 en hoger mogen alle middelen ingezet worden om een goede inschatting te maken van de weerssituatie. Bij waarschuwing kracht 8 en hoger dienen alle schepen direct de dichtstbijzijnde haven op te zoeken.  

Recent Changes | Edit Bar | Edit Page | History | Security
Powered by PmWiki