De stichting tot behoud van de BU130.

De stichting tot behoud van de BU130 is opgericht om het reilen en zeilen van het schip financieel onafhankelijk te maken van haar moedervereniging, De Bolk.

Het doel van de Stichting tot behoud van de BU 130 is:

  1. Het zich verwerven van oud-Nederlandse zeilschepen, in het bijzonder alle soorten van houten platbodems en alle aanverwante zaken te beginnen met de BU 130.
  2. Het zoveel mogelijk in originele staat terugbrengen en houden van de aangeschafte schepen.
  3. Het in de vaart terug brengen en houden van de aangeschafte schepen.

Het bestuur

De stichting wordt bestuurt door leden van Delftse Studenten Vereniging Nieuwe Delft - De Bolk. De leden van het bestuur nemen meestal voor 2 a 3 jaar zitting in het bestuur en er wordt gespreid gewisseld, om te voorkomen dat kennis te snel verdwijnt. Het bestuur bestaat minimaal uit Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en Commissaris Klussen. Regelmatig hebben extra leden zitting in het bestuur wanneer zij één van de zittende bestuursleden gaan opvolgen.

Het bestuur is dus verantwoordelijk voor het onderhoud, voortbestaan en varend houden van de Trui. Zij heeft de verantwoordelijkheid voor het varen met het schip en de opleiding overgedragen aan het schipperscollectief.

Het schipperscollectief

De actieve schippers maken allen deel uit van het schipperscollectief. Dit orgaan is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het varen en het opleiden van bemanning, maten en schippers.

Recent Changes | Edit Bar | Edit Page | History | Security
Powered by PmWiki