Femų

Femų heeft een mooie jachthaven en er zijn meer mensen die dat weten. Ook deze haven is in de zomer vaak vol. De havenmeester kent weinig Engels, maar met het museumbordje aan de mast kun je zelfs bij het bordje 'verboden aan te leggen' blijven liggen.

Recent Changes | Edit Bar | Edit Page | History | Security
Powered by PmWiki