Dingen met betrekking tot de navigatie

De hydrografische dienst publiceert wekelijks de Berichten Aan Zeevarenden, waarin alle wijzigen en belangrijke vaarinformatie voor de Nederlandse wateren worden meegenomen. In de Vaarweginformatie van Rijkswaterstaat is alle informatie handig per gebied te browsen. Ook de berichten voor Duitsland en Beligie zijn opgenomen.

Eind april 2015: Het Schuitegat is (voorlopig) weer redelijk diep. Diepte bij NAP: 18 dm. Tonnetjes noord houden. Er schijnt bij sommig weer nogal branding te staan. Op het zeilersforum wisten ze het. Er varen vanaf pagina 6 van dit oeverloos ge-ouwehoer allerlei mensen met diepteloggers overheen. Het hoofd van district Noord-Nederland West van RWS geeft in deze brief aan waar de tonnetjes liggen.

13 april 2005: De Duitse kaarten en getijdentabellen hebben vanaf dit jaar een ander reductievlak (namelijk LAT)! Hou daar rekening mee als je op oudere kaarten vaart. Dat gaat zeker gebeuren, aangezien we uitgerekend vorig jaar een paar sets hebben aangeschaft waarvan het de bedoeling is dat ze een flink aantal jaar meegaan. Dit zijn de sets van Noord-Friesland, de Wesermonding en het gebied tussen Weser en Elbe. De kaarten van Oost-Friesland kopen we meestal nieuw.

Het komt er op neer dat de kaarten van Duits GLWS naar LAT gegaan zijn. (LAT ligt 50 cm onder Duits GLWS, dit geeft dat er altijd meer water is dan op de kaart staat. Zo kan je dus makkelijker diepte uitrekenen zonder met negatieve waterstanden te moeten werken) Het komt er op neer dat het op de oude kaarten ongeveer een halve meter dieper lijkt dan op de nieuwe. Meer informatie.

Recent Changes | Edit Bar | Edit Page | History | Security
Powered by PmWiki