Nonnetje

Steiger naast de Oostvaardersplassen. Zowel binnenkant als buitenkant van de steiger zijn afmeermogelijkheden. Beschut door een dam tegen westenwind. Je kan via beide openingen aan komen varen.

Er is ook een dam begroeit met bomen en struiken iets noord van de steiger, het is verboden te varen tussen deze dam en de dijk. Wel goed te gebruiken als mikpunt, net als de trap die van de steiger de dijk op gaat.

Geen voorzieningen. Drukke weg loopt over de dijk. Zeer geschikt voor orni's. Europese topnatuur!

Recent Changes | Edit Bar | Edit Page | History | Security
Powered by PmWiki