Het experiment

In het weekend van 31 maart 2012 is bekeken hoe ver de boot afgezonken kan worden, met als doel erachter te komen of de boot onder een brug van 2 meter door past wat nodig is om in de OWee bij het Legermuseum in de binnenstad van Delft te liggen.

Uitgangspunt

Het experiment is uitgevoerd met de normale inventaris aan boord inclusief kachel en houtvoorraad. De spullen die normaal onder het naaivlak staan zijn op de het naaivlak gelegd en de bakskisten zijn op de schippers- en matenkooi gezet. De hoogte van de voorsteven was voor het afzinken 2.36 meter.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de voorsteven in elk geval tot 2.00 meter verlaagd worden door extra gewicht in het voorschip aan te brengen. Dit is gedaan door het vooronder tot de onderkant van de kooien te vullen met water. In de bun stond het water toen nog 36 centimeter onder de rand, wat aangeeft dat er nog ruimte is om de boot nog verder af te zinken. Door gewicht toe te voegen in de vorm van mensen en zware spullen kan voorkomen worden dat er onhandig veel water in de boot gepompt moet worden.

Diepgang

De diepgang is niet gemeten, maar aangenomen wordt dat de diepgang met net zoveel toeneemt als dat de hoogte van de voorsteven afneemt. In dit geval zou de diepgang dus 0.9 + 0.36 = 1.26 meter zijn.

Beperkende geldigheid

Deze meting is uitgevoerd met staande mast en is dus niet volledig toepasbaar wanneer de mast plat op de boot ligt. Aangezien er dan meer massa achter op de boot ligt zal het meer moeite kosten om de voorsteven omlaag te krijgen.

Recent Changes | Edit Bar | Edit Page | History | Security
Powered by PmWiki